Batxillerat

El Batxillerat en Ciències Religioses és una titulació de caràcter eclesiàstic. Aquests estudis consten d’un total de 180 ECTS, que amb 60 ECTS més donen accés al títol del Grau (reconegut per l'Estat Espanyol) i que consta de 240 ECTS. Aquests 60 ECTS formen part dels estudis de Màster, que corresponen a 300 ECTS.  

Per obtenir el títol de Grau en Ciències Religioses cal acreditar o aprovar un nivell B1 de llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany o portuguès). Per assolir el Màster cal aprovar o superar aquest nivell amb 2 llengües estrangeres. No cal fer-ho en el cas del Batxillerat.

Relació d'assignatures obligatòries del curs 2024-2025-

Podeu consultar el contingut de les assignatures clicant damunt del nom.

* Les assignatures híbrides son les que permeten escollir entre assistència presencial o telemàtica

L'horari de les classes és de 19.00 h a 21.30 h

ECTS Assignatura Professor/a
4 Antropologia filosòfica Dr. Josep M. Porta
4 Dret canònic Dra. Roser Sabanés
4 Fenomenologia de la religió  Dr. Joan Jesús Moral
4 Filosofia de la religió Dr. Josep M. Porta
4 Història de la filosofia I Llic. Josep M. Forné
4 HIstòria de la filosofia II Llic. Josep M. Forné
4 HIstòria de l'Església I Dr. Joan J. Busqueta
4 HIstòria de l'Església II Dr. Manel Lladonosa
6 Introducció a la Teologia Llic. Núria M. Farré
4 Metafísica Dr. Joan Ordi
4 Patrologia Dr. Joaquim Blas
4 Psicologia de la religió Llic. Montserrat Berenguer
4 Sociologia de la religió Llic. Joan Ramon Saura
6 Síntesi teològica Dr. Ramon Prat

Calendari classes Batxillerat-Curs 2024-2025 (clica aquí)

 

La relació d’assignatures dels estudis complets de batxillerat -per àrees- és la següent:

 

ÀREA DE TEOLOGIA FONAMENTAL I DOGMÀTICA
ECTS
Introducció a la teologia i mètode teològic
6
Teologia Fonamental
6
Cristologia
6
Misteri de Déu
4
Eclesiologia
6
Mariologia
2
Antropologia teològica
6
Sagraments
6
Escatologia
4
 

 

ÀREA DE FILOSOFIA I CIÈNCIES HUMANES
ECTS
Història de la Filosofia I
4
Història de la Filosofia II
4
Antropologia Filosòfica
4
Fenomenologia de la religió
4
Psicologia de la religió
4
Sociologia del fet religiós
4
Filosofia de la religió
4
Metafísica
4
Pedagogia de la religió
4
Bioètica
4
 

 

ÀREA DE SAGRADA ESCRIPTURA
ECTS
Introducció a l’Antic Testament
4
Introducció al Nou Testament
4
Sinòptics i fets dels Apòstols
6
Pentateuc i Històrics
4
Llibres sapiencials i salms
4
Cartes Apostòliques
4
Escrits Joànics
4
Llibres profètics
4

 

 

ÀREA DE TEOLOGIA MORAL I ESPECIAL
ECTS
Moral Fonamental
4
Teologia Espiritual
4
Moral Social
4
Moral de l’amor i la sexualitat
4
 

 

ÀREA DE LITÚRGIA
ECTS
Litúrgia
4

 

ÀREA DE DRET CANÒNIC
ECTS
Dret Canònic
4
 

 

ÀREA D’HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA I ECUMENISME
ECTS
Història de l’Església I
4
Història de l’Església II
4
Patrologia
4
Ecumenisme
2
Religions i espiritualitat
4
 
 

 

Optatives: Conferències, ICE, ERE o altres, fins a completar*
ECTS 
12
Seminari de Síntesi
6

 

TOTAL
180 ECTS

 

 

 

 

d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30