Alumnes

1.Qui pot ser alumne de l’IREL?

Tota persona que vulgui aprofundir i reflexionar a partir dels cursos, seminaris i conferències de l’IREL ofereix i  es matriculi degudament, ja sigui en els cursos institucionals o en els que es fan en col·laboració amb altres centres o instituts.  Els principals destinataris són:

- Estudiants universitaris interessats en l’estudi de la teologia.

- Catequistes o responsables de grups, moviments o serveis de parròquies i comunitats cristianes que vulguin aprofundir l’estudi de la teologia i els continguts de la fe.

- Els religiosos i religioses que vulguin aprofundir i reflexionar sobre allò que viuen i volen transmetre.

- Els professorat de religió de primària i secundària.

- Agents de Pastoral.

- Animadors de Comunitat.

 

2.Tipus d’alumnes

Ordinaris:

Són aquells que es matriculen en la totalitat de les matèries o en alguna assignatura d’un curs, amb els requisits exigits per la legislació civil per a l’accés als estudis universitaris i que aspiren a obtenir el títol de “grau-batxillerat en ciències religioses”  o de “màster-llicenciatura en ciències religioses” .

 

Extraordinaris (oients):

Són aquells que sense tenir els requisits exigits per la legislació civil per a l’accés als estudis universitaris, es matriculen i assisteixen als estudis previstos en alguna o la totalitat de les matèries d’un curs. Poden obtenir un certificat d’assistència de l’IREL-ISCR de les matèries fetes (la qual cosa s’acreditarà amb una qualificació, o constància de l’assistència, a l’acta de l’assignatura).

 

Convidats:

Són aquells que es matriculen amb els requisits exigits per la legislació vigent pel que fa a l’accés als estudis universitaris, però no aspiren a obtenir cap grau acadèmic dels que atorga l’institut. En assistir i superar les proves corresponents se’ls podrà certificar les matèries cursades per a un eventual reconeixement en un altre Institut, centre universitari o l’obtenció de la DECA (Conferència Episcopal Española).

 

3.Accés als estudis

Es podrà accedir als estudis universitaris de batxillerat de ciències religioses a partir de les següents titulacions:

-Batxillerat, qualsevol modalitat ((no són imprescindibles les PAU)

-Cicles formatius de grau superior

A través de la superació de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 o 45 anys de la Facultat de Teologia. La Facultat de Teologia de Catalunya és qui convoca aquestes proves. La normativa és a disposició dels alumnes a secretaria. A mode d’exemple: les proves de majors de 45 anys es fan en dos dies, un a Lleida i un a Barcelona, i inclouen comentaris de text en català i en castellà i una entrevista oral. S’ofereix ajut des de l’IREL per tal de fer-ne la preparació.

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31