Biblioteca del seminari

Avís ús Biblioteca durant l'alerta sanitària:

La situació sanitària condiciona l'ús de la Biblioteca, que queda establerta així:

1-Es podrà accedir a la Biblioteca del Seminari amb cita prèvia per venir a recollir i retornar llibres. L'adreça electrònica és  biblioseminari@gmail.com ; i el telèfon 973 268 788 (demaneu per la Biblioteca) en l'horari següent: de dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 h.

Fins a nova ordre no es poden utilitzar les sales de la biblioteca com sales d'estudis

2-Les col.leccions en lliure accés romandran tancades al públic, demaneu-ho a la bibliotecària. Per això reiterem que demaneu les obres necessàries a l'adreça de correu electrònic facilitada anteriorment.

3.- Una vegada consultades les obres, es dipositaran en un lloc apartat i separades entre si durant almenys tres dies

Octubre de 2020

 


1. Normativa de la biblioteca

La biblioteca és un espai per a treballar individualment i en silenci. En el seu interior no es pot menjar, ni beure, ni fumar. Cal respectar els llibres i altres materials per a poder retornar-los en bon estat. No es permet guixarels llibres, ni tan sols en llapis. Queda reservat el dret d'admissió

 

Horari
De dilluns a dijous, de les 17h fins les 20:30h.  Agost tancat

 

Servei de préstec
El servei de préstec permet als usuaris treure els llibres –excepte els exclosos– durant un període limitat de temps

 

Servei de fotocòpies
A la porteria del Seminari

 

Servei internet
Wi-Fi de l’IREL, demanar la clau a secretaria

 

Documents fora de préstec
Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, obres de consulta general, etc
Publicacions periòdiques: revistes, diaris, etc
Publicacions exhaurides i/o difícilment reemplaçables
Nota: en cas de deteriorament o pèrdua d'un document, el responsable n'haurà de procurar un nou exemplar a la biblioteca en un termini de 10 dies

 

Quantitat d'obres i durada del préstec: 
Tres llibres durant quinze dies. Els usuaris que no compleixin les dates de retorn dels llibres, seran sancionats

 

Mail i telèfon

 biblioseminari@gmail.com

973 268788

 

Bibliotecària
Srta. Anna Esteve

 

Director
Sr. Hug Banyeres

 

2. Trets històrics de la biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida

La història de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida es troba estretament lligada amb la de l’entitat del Seminari Diocesà pel bisbe Francesc deOlasso i Hipenza  quan l'any 1722 decretà la seva fundació. Aquest decret donava resposta a la desaparició de l'Estudi General de Lleida, abolit per Felip V, i a la manca d'un centre d'estudis.

El primer Seminari i la mateixa biblioteca es trobaven a la redola de la parròquia de Sant Joan “de la plassa", fins que a l'any 1773 el bisbe Sánchez Ferragudo eltraslladà al col·legi dels jesuïtes. Al juliol de 1936, el llibres que hi havia a la biblioteca del Seminari van ser traslladats a l’antic convent del dominics, edifici del Roser, al carrer cavallers.

L’any 1946, prèvies nombroses gestions oficials i particulars, es va acordar el retorn al Seminari dels llibres dels que es va certificarla propietat. Varis llibres i documents van ser robats o van desaparèixer.

L’any 1981, al traslladar-se el Seminari Diocesà de Lleida a la seu actual del c/ Canonge Brugulat, es va prendre la decisió de dur la biblioteca de manera provisional a unes dependències de la catedral. Finalment, la biblioteca es troba en l’actual seu del Seminari, en unes dependències actualitzades i adequades tant per al dipòsit, la consulta i el préstec dels llibres del fons de la biblioteca.

Aquest fons està constituït  per uns 70.000 llibres de temàtica diversa: teologia, filosofia, història i altres ciències humanes. Molts d’aquests llibres pertanyen al segles XVIII i XIX. També hi ha alguns incunables.

d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30