Departament de Pastoral Aplicada "Bonaventura Pelegrí"

Aquest departament té com a missió la formació teològica, pastoral, espiritual i psicopedagògica de persones cristianes, presentades per les seves comunitats i majors d’edat, que se sentin cridades a exercir el ministeri d’Animadors de Comunitat Parroquial o d’Agents de Pastoral en les comunitats eclesials existents a la diòcesi. Compta amb dues seccions:

 

Animadors de Comunitat Parroquial

-L’objectiu d’aquesta secció és formar persones, de manera específica, per posar-se a disposició del Bisbe i ser nomenats animadors de comunitats parroquials.
-Els continguts que s’imparteixen estan relacionats amb els àmbits de la maduresa personal, la dimensió espiritual, les estructures pastorals, la comunicació i les interrelacions personals.

 

Agents de Pastoral

-L’objectiu d’aquesta secció és formar persones que, amb una preparació bàsica en temes pastorals i educació en la fe, puguin ajudar al prevere de la seva parròquia i formar part de l’equip que la dinamitza.
-Els continguts que s’imparteixen estan relacionats amb l’autoestima personal, el coneixement dels serveis litúrgics, de la Paraula, de l’educació en la fe i de l’acompanyament personal.

La durada en ambdós casos és de dos cursos. La metodologia es basa en relacionar la teoria amb l’experiència personal. El Concili Vaticà II (“Apostolicam Actuositatem”) ens va indicar, fa més de 50 anys, que “els laics batejats tenim la responsabilitat de ser part activa en la vida i en l’acció de l’Església.

 

 

Coordinadora del Departament: Montse Sánchez García
 

d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30